Cổ Ngạn

Old Saying


 

"lá lành đùm lá rách"

 

"một cây làm chẳng nên non,

ba cây chụm lại nên ḥn núi cao"