Cổ Ngạn

Old Saying


 

"l lnh đm l rch"

 

"một cy lm chẳng nn non,

ba cy chụm lại nn hn ni cao"